ESTATS FINANCERS I MEMÒRIA ECONÒMICA

Els estats financers i la memòria es poden consultar a través dels comptes que cada any presenta la Fundació al patronat. S’adjunten els corresponents al darrer exercici: